About

What is blu.xone?

ÜÇGE is enhancing its position in the digital world and future with its new brand.

 

Innovation has been one of the key pillars of the company philosophy since its establishment, and this value is embraced by the top management and all members of the team with the same synergy. The visionary approach of ÜÇGE's leadership, which leads the innovation roadmap in the company's digital transformation projects with a horizontal hierarchy, imagines and implements together with its entire team.

 

In line with this value, ÜÇGE is launching its new generation of smart products, focused on innovation and technology, under the roof of its new brand, blu.xone. These products cater to retail, logistics, industry, and all sectors.

ÜÇGE sistematik şekilde yol aldığı dijital dünya ve gelecekteki konumunu yeni markası ile daha da güçlendiriyor.


ÜÇGE kuruluşundan bu yana şirket felsefesinin temel taşlarından biri de “yenilikçilik” değeridir. Bu değer ÜÇGE’nin üst yönetiminden tüm kademelerdeki ekip üyelerine kadar aynı sinerji ile benimseniyor. Vizyoner yaklaşımı ile kurumun dijital dönüşüm projelerindeki yenilikçi yol haritasına yatay hiyerarşi anlayışı ile liderlik eden ÜÇGE yönetimi; tüm ekibi ile birlikte hayal ediyor, birlikte hayata geçiriyor.

ÜÇGE, bu değer ışığında, Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdiği; perakende, lojistik, sanayi ve tüm sektörlere hitap eden, inovasyon ve teknoloji odaklı yeni nesil akıllı ürünlerini, yeni markası blu.xone’un çatısı altında hayata geçiriyor.